Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola-wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki

Numer ogłoszenia: 352908 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012