ZSiPM Usługa nadzoru budowlanego nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących dostosowanie przedszkola nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 367 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych