ZSiPM Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dodatkowych na basenie dladzieci w wieku przedszkolnym wraz z transportem z placówki do pływalni i z powrotem w ramachprojektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12mikołowskich przedszkoli

Numer ogłoszenia: 326670 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012