Przeprowadzenie akcji zima na terenie dróg i chodników gminy Mikołów dotyczy rejonu I, II,III oraz VIII

Numer ogłoszenia: 378518 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012