Przeprowadzenie akcji zima na terenie dróg i chodników gminy Mikołów

Numer ogłoszenia: 354212 - 2012; data zamieszczenia: 19.09.2012