Awaryjne roboty remontowo-budowlane w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 331724 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012