Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego na terenie Stadionu Miejskiego i Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Zawilców - zadanie w ramach inwestycji pn. Budowa Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II
Numer ogłoszenia: 262418 - 2012; data zamieszczenia: 20.07.2012