ZSiPM Dostawa materiałów na konferencję podsumowującą projekt Akademia Umiejętności dla Gimnazjalistów Mikołowa - program rozwojowy