MOSiR Odwodnienie na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Mikołowie przy ul. Zawilców, w rejonie murów oporowych (gabionów) - zadanie w ramach inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie - etap II