Wymiana drzwi zewnętrznych w Zespole Szkół nr 3 w Mikołowie-Bujakowie ul. Szkolna 1 polegający na demontażu starych drzwi aluminiowych i montaż nowych aluminiowych na profilu ciepłym szklonych szkłem bezpiecznym wg szkicu wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej i malarskiej. Podane wymiary drzwi są przybliżone i przed zamówieniem drzwi należy dokonaćpomiaru z natury.

Numer ogłoszenia: 281626 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012