Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla jednostek podległych ZSiPM.
Numer ogłoszenia: 243720 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012