ZSiPM Dostawa gazu ziemnego do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie - Mokrem