ZGL Wymiana instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej w budynku oraz wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku przy ul. Krawczyka 21 w Mikołowie