ZUK Mikołów: Sukcesywna dostawa kruszyw w następującym asortymencie:
CZĘŚĆ I: destrukt asfaltowy w ilości ok. 800 ton
CZĘŚĆ II 1) piasek budowlany zgodny z normą PN - ER 12620:2004 - w ilości do 100 ton
2) piasek płukany zgodny z normą PN - ER 12620:2004 - w ilości do 100 ton
Numer ogłoszenia: 228242 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012