Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów na zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno-taneczne na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli
Numer ogłoszenia: 197852 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012