Remont sal lekcyjnych 17C, 24C i korytarza I piętra segmentu C, polegający na remoncie posadzek i malowaniu wraz z wymianą opraw oświetleniowych na korytarzach, w Gimnazjum nr 2 w
Mikołowie, ul. Krakowska 30.
Numer ogłoszenia: 210132 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012