Remont sal lekcyjnych 17C, 24C i korytarza I piętro segmentu C, polegający na remoncie posadzek i malowaniu wraz z wymianą opraw oświetleniowych na korytarzach, w Gimnazjum nr 2 wMikołowie, ul. Krakowska 30.
Numer ogłoszenia: 191308 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012