Adaptacja pomieszczeń na serwerownię w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 168760 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012