Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 98003 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012