Termorenowacja ścian i stropodachu wraz z drenażem i wymianą instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym przy ul. Jasnej 10 w Mikołowie

Numer ogłoszenia: 92279 - 2012; data zamieszczenia: 24.04.2012