Dostosowanie przedszkola nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 367 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 94841 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012