Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości będącej w zasobie gminy Mikołów wraz z
wyceną lokali mieszkalnych Numer ogłoszenia: 146424 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012