MOSiR Dostawa gazu płynnego propan do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Ślaskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5.

Numer ogłoszenia: 83180 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012