Dowóz i odwóz dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej Mikołowa do szkół
Numer ogłoszenia: 99026 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012