Świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli
Numer ogłoszenia: 57915 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012