Dostosowanie przedszkola nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 367 do potrzeb dzieci niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 36459 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012