Mikołów: Świadczenie usług w zakresie specjalisty-oligofrenopedagoga dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli


Numer ogłoszenia: 58005 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012