Świadczenie usług logopedycznych dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym  w ramach  projektu  Nowy  Wymiar  Przedszkola  -  wsparcie  edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli


Numer ogłoszenia: 57739 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012