Wynajem obiektu na organizację wypoczynku letniego Kolonie Letnie 2012
Numer ogłoszenia: 52506 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012