Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 14779 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012