Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej-kategoria ruchu 1-2 (beton asfaltowy KR 1-2 ) wytworzony wg PN - EN 13108-1 w ilości ok. 700 ton
Numer ogłoszenia: 12478 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012