Świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie z pożądanym okresem odpowiedzialności od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.