Dostawa oleju opałowego, lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 8 i oddziałów przedszkolnych przy SP - 8 w Mikołowie - Paniowach przy ul. Wolności 27.
Numer ogłoszenia: 11724 - 2012; data zamieszczenia: 13.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy