MOSIR Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua - Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz pełne zabezpieczeni ratownicze na terenie Otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38
Numer ogłoszenia: 5703 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012