Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe mikrobusem (o liczbie miejsc siedzących min. 20 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku
Numer ogłoszenia: 944 - 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012