ZSiPM Dostawa oleju opałowego, lekkiego do Szkoły Podstawowej nr 8 i oddziałów przedszkolnych przy SP - 8 w Mikołowie - Paniowach przy ul. Wolności 27.

Numer ogłoszenia: 4838 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012