DK-2/2016 Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie.

INFORMACJA O PLANOWANYM PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRYWATNYM

Gmina Mikołów informuje o zamiarze zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w przedmiocie realizacji zadania pn. „Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przeprowadzeniu robót budowlanych oraz termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Mikołowie”

Postępowanie w przedmiocie wyłonienia partnera prywatnego dla planowanego przedsięwzięcia wszczęte zostało w dniu 26.09.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej BIP pod adresem: www.bip.mikolow.eu