Na mocy uchwał Rady Miejskiej na terenie gminy Mikołów utworzone zostały jednostki pomocnicze w postaci sołectw na terenach wiejskich i dzielnic na terenach miejskich. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statuty nadane im przez Radę Miejską, określające organizację i zakres ich działania. Za zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji zadań statutowych dzielnic i sołectw, odpowiedzialny jest burmistrz miasta.

Sołectwa i dzielnice prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i samodzielnie gospodarują środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając je na realizację zadań własnych. Jednostki pomocnicze zachowują prawo do zarządzania i korzystania oraz czerpania dochodów z dotychczas posiadanego mienia komunalnego.

Na terenie gminy Mikołów utworzono następujące sołectwa:

  • Mikołów Borowa Wieś – siedziba ul. Równoległa 2
  • Mikołów Bujaków – siedziba ul. ks. F. Górka 60
  • Mikołów Mokre – siedziba ul. Miodowa 2
  • Mikołów Paniowy – siedziba ul. Wolności 10
  • Mikołów Śmiłowice – siedziba ul. Górnośląska 29

oraz dzielnicę Mikołów Kamionka – siedziba ul. Katowicka 91.

_____________________________________________

Sołtysem Sołectwa Borowa Wieś na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Kazimierz Pruszydło
email: agnieszka.pr@wp.pl
  tel.:728 947 285

Do Rady Sołeckiej Borowej Wsi wybrane zostały następujące osoby:
1. Tomasz Berliński
2. Antoni Brożek
3. Bogumił Dyga
4. Grzegorz Matula
5. Paweł Mrózek
6. Tomasz Nieroba
7. Janusz Sordyl
8. Andrzej Sukiennik
9. Marek Wieczorke

_____________________________________________

Sołtysem Sołectwa Bujaków na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Andrzej Sobota
tel.: 607 378 806

Do Rady Sołeckiej Bujakowa wybrane zostały następujące osoby:
1. Krzysztof Bojdoł
2. Agnieszka Fiola
3. Małgorzata Francug
4. Łukasz Magdziorz
5. Mateusz Marek
6. Józef Papkała
7. Dorota Rożek
8. Andrzej Sosna
9. Beata Sosna

_____________________________________________

Sołtysem Sołectwa Mokre na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Sławomir Fudala
email: fudala.slawomir@gmail.com
  tel.: 600 044 976

Do Rady Sołeckiej Mokrego wybrane zostały następujące osoby:
1. Ewa Chmielorz
2. Roman Hanus
3. Iwona Karamuz
4. Jarosław Konowski
5. Mateusz Kurpanik
6. Jarosław Majewski
7. Artur Mura
8. Tadeusz Skoworodko
9. Michał Szwerthalter

_____________________________________________

Sołtysem Sołectwa Paniowy na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Jan Gaura
email: jan_g@op.pl  tel.: 503 476 251

Do Rady Sołeckiej Paniowy wybrane zostały następujące osoby:
1. Michał Kurpas
2. Bernard Pyka
3. Adrian Garcorz
4. Bernard Mryka
5. Bożena Mrozek
6. Jolanta Szlauer
7. Tadeusz Jagła
8. Paweł Gurst
9. Marcin Kurpas

_____________________________________________

Sołtysem Sołectwa Śmiłowice na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Józef Świerczyna
email: jozef.sw@wp.pl tel.: 32 336 14 24, 601 694 380

Do Rady Sołeckiej Śmiłowic zostały wybrane następujące osoby:
1. Mariusz Babiec
2. Stefan Gierlotka
3. Alina Kalisz-Dunia
4. Bogdan Kolarczyk
5. Roman Kołodziej
6. Krystyna Kołodziejczyk
7. Dorota Majowska
8. Mirosław Orzechowski
9. Mieczysław Pełka

_____________________________________________

Przewodniczącą Rady Dzielnicy Kamionka na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Dorota Pytel.
Wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Kamionka na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Michał Dutkiewicz.

Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Kamionka na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Andrzej Kamiński.
Wiceprzewodniczącym Zarządu Dzielnicy Kamionka na kadencję 2019-2024 został wybrany Pan Krzysztof Janecki.
Członkiem Zarządu Dzielnicy Kamionka na kadencję 2019-2024 została wybrana Pani Barbara Krzyżowska.

Dorota Pytel
email: d.pytel@wp.pl    tel.: 600 793 333

Andrzej Kamiński
email: kamewan@wp.pl    tel.: 503 619 493

Do Rady Dzielnicy Kamionka zostały wybrane następujące osoby:
1. Katarzyna Błaszczyk-Dróżdż
2. Michał Dutkiewicz
3. Jacek Hantulik
4. Krzysztof Jakubiec
5. Krzysztof Janecki
6. Ewa Jarczyk
7. Andrzej Kamiński
8. Zbigniew Kozacki
9. Barbara Krzyżowska
10. Michał Mielczarek
11. Iwona Mizera-Dutkiewicz
12. Krzysztof Nowak
13. Czesław Pająk
14. Sylwester Plata
15. Dorota Pytel
16. Beata Ruta
17. Joanna Smolarek
18. Bogdan Strzoda
19. Iwona Świerczek
20. Dariusz Witkowicz
21. Danuta Żyłka