Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 6 w Mikołowie.

3.1. Część 1 zamówienia:
Przebudowa i remont budynku przy ul. Jana Pawła II 6 wraz z zagospodarowaniem podwórka w ramach rewitalizacji społeczno – infrastrukturalnej zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów.

3.2. Część 2 zamówienia:
Rozbiórka trzech obiektów kubaturowych (dwie oficyny i garaż) wykonana jako roboty przygotowawcze związane z zagospodarowaniem podwórka od strony ul. Św. Wojciecha i renowacją zabytkowego muru.