PN 48/2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z obszaru Gminy Mikołów w okresie od 1.1.2018 do 31.12.2018.