PN 55/2017 Pomiary natężenia ruchu drogowego na 4 przejazdach kolejowo-drogowych w Mikołowie.