PN 51/2017 Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domie Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12