PN 42/2017 Roboty budowlane w budynku przy ul. Jana Pawła II 2 w Mikołowie.

Część 1 zamówienia:
Przebudowa i remont budynku przy ul. Jana Pawła II 2 wraz z zagospodarowaniem podwórka w ramachrewitalizacji społeczno – infrastrukturalnej zdegradowanego obszaru Centrum Gminy Mikołów.
Część 2 zamówienia:
Rozbiórka oficyny przyległej do południowej granicy działki z zachowaniem i renowacją zabytkowego murustanowiącego ścianę południową oficyny.