PN 44/2017 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem i monitoringiem przy Zespole Szkół Nr 3 w Mikołowie Bujakowie przy ul. Szkolnej 1.

Część 1 zamówienia:
Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego z 3 -torową bieżnią okólną z nawierzchnią natryskową w systemie poliuretanowym z wykonaniem linii boiskowych, wykonanie drenażu i odwodnienia, wykonanie chodników i parkingu na rowery, montażu ogrodzenia i piłkochwytów, montażem stojaków na rowery, koszy na śmieci, ławek, stołu do tenisa stołowego, kraty ochronnej żeliwnej, montażem urządzeń sportowych monitoringiem przy Zespole Szkół Nr 3 w Mikołowie Bujakowie przy ul. Szkolnej 1.

Część 2 zamówienia:
Wykonanie oświetlenia i monitoringu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Mikołowie Bujakowie przy ul. Szkolnej 1.