PN 25/2017 Remont zaplecza klubowego LKS Orzeł Mokre wraz z z szatnią dla dzieci. Budynek zlokalizowany w Mikołowie, przy ul. Zamkowej 1a.

Ogłoszenie nr 77674 - 2017