Ogłoszenie nr 337828 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.
Mikołów: Dostawa do siedziby zamawiającego drukarek i przełączników sieciowych.