PN-43/2016 Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla przeprowadzenia inwestycji związanej z przebudową ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie.