PN 40/2016 

Ogłoszenie nr 338674 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.
Mikołów: Remont dwóch pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1