Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach Gminy Mikołów w latach 2016 - 2018 oraz wprowadzanie zmian w istniejącej organizacji ruchu wraz z opracowaniem wymaganych projektów
Numer ogłoszenia: 109763 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016