PN 14/2016 Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw w sąsiedztwie boiska ORLIK na działce nr 2009/21 w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego/Słowackiego
Numer ogłoszenia: 87212 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016